Hệ thống giá bát đĩa tủ trên Chất Lượng Cao, Chiết Khấu Ưu Đãi