Mâm xoay

Mâm xoay 270 độ nan tròn inox bóng (GR-270)

2.554.000₫

Mâm xoay 360 độ nan tròn inox bóng (GR-360)

2.562.000₫

Mâm xoay 180 độ nan tròn inox bóng (GR-180)

2.420.000₫